Regulamin

regulaminy

I. Ogólny regulamin Salonu Piękności „DOROTA”

1. Osoby korzystające z usług Salonu Piękności „Dorota” są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem.

2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą wcześniej podawane do wiadomości Klientów Salonu Piękności „Dorota”.

3. Uprzejmie informujemy, że wszelkie konsultacje, zarówno dotyczące zabiegów kosmetycznych, są BEZPŁATNE.

4.Klienci Salonu Piękności „Dorota” są uprzejmie proszeni o zgłaszanie wszelkich dolegliwości (m.in.chorób serca, nowotworów, stanów zapalnych w fazie ostrej, przebytej żółtaczki i wszelkich chorób przebytych w ostatnim czasie) wykonującemu zabieg kosmetyczny lub masaż.

5. Wykonującemu zabieg należy zgłosić także fakt bycia w ciąży lub bycia w okresie połogowym oraz posiadania rozrusznika, protezy lub wkładki domacicznej.

6. W razie niezgłoszenia pracownikowi Salonu Piękności „Dorota” w/wym, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Studia są bezzasadne, chyba, że zostały one spowodowane przez jego personel w sposób zawiniony.

7. W przypadku złego samopoczucia, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Salonu Piękności .

8. W trosce o bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów, zapewniamy, że wszyscy nasi pracownicy posiadają aktualne książeczki zdrowia (do wglądu w recepcji).

9. Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zakupienia przez Klientów karnetów na zabiegi kosmetyczne, solarium oraz kart upominkowych.

10. W/wym karnety, karty upominkowe są ważne przez określony czas od daty zakupu. Po podanym okresie karnety jak i karty upominkowe, ulegają przedawnieniu a niewykorzystane zabiegi/minuty przepadają.

11. Karta upominkowa ważna jest 1 miesiąc od daty zakupu.

12.Karnet na solarium ważny jest 2 miesiące od daty zakupu

13. Karnet na elektrostymulację – 6zabiegów ważny jest 1 miesiąc

14. Karnet na elektrostymulację – 12 zabiegów ważny jest 2 miesiące

15. Karnety i karty upominkowe nie podlegają wymianie na gotówkę, dlatego prosimy o przemyślane zakupy.

16. W przypadku rezygnacji z zabiegu lub niewykorzystaniu karnetu w określonym czasie – karnet/karta upominkowa przepada.

17. Osoba, która nie przybędzie na umówioną wizytę zabiegu w promocji/z karty upominkowej i nie odwoła go z jednodniowym wyprzedzeniem – traci prawo do wykorzystania zabiegu, nawet jeśli termin do jego wykorzystania nie upłynął.

18. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia Karnetu nie ma możliwości wystawienia duplikatu.

19. Cenne przedmioty proszę zostawiać w recepcji Salonu Piękności..

20. Osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych używek odurzających będą wypraszane z Salonu Piękności „Dorota”.

21.Klienci Salonu Piękności zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz nieniszczenia wyposażenia Salonu.

II. Regulamin Programu Lojalnościowego. 

Zasady korzystania z „Karty Stałego Klienta”

1. Wprowadzenie

Program lojalnościowy „Karty Stałego Klienta” organizowany jest przez Salon Piękności „DOROTA” z siedzibą w Pułtusku, ul. Mickiewicz 35b..Program „Karty Stałego Klienta” jest skierowany dla osób korzystających z usług oferowanych w Salonie Piękności „DOROTA”. Program Lojalnościowy ma na celu nagradzanie Klientów korzystających z usług Salonu Piękności „DOROTA”. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania programu „Karty Stałego Klienta” jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Program Regulaminu obowiązuje Salon Piękności „DOROTA” i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.
Kartę Stałego Klienta stanowi Karnet z możliwością 10 wpisów ,przypisany do Klienta (Uczestnika)- z wypisanym imieniem i nazwiskiem klienta. Wpisy kwoty za wykonane zabiegi wraz z liczbą przyznanych za nie punktów na Karnecie muszą być tożsame z wpisem w karcie Klienta ( która pozostaje w Salonie Piękności „DOROTA”) i tylko wtedy stanowi ona dowód uczestnictwa w Programie.
Uczestnik Programu to osoba (Klient), korzystająca z usług Salonu Piękności „DOROTA”, (która przystąpiła do Programu Lojalnościowego na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Postanowienia Ogólne

Uczestnik gromadzi punkty na Karcie Stałego Klienta za zakup każdej usługi wykonywanej w Salonie Piękności „DOROTA” , a następnie może je wymienić na bony podarunkowe realizowane w Salonie Piękności „DOROTA” na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
Punkty i prawa związane z programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu.
Punkty zebrane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę. Prawo do korzystania z Karty i do wymiany punktów przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

3. Uczestnictwo

Do Programu może przystąpić osoba pełnoletnia.
Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną Kartę w Programie.
Aby przystąpić do Programu należy udostępnić dane osobowe Zabiegowej Karty Klienta w sposób kompletny i zgodny z prawdą oraz korzystać z usług świadczonych w Salonie Piękności „DOROTA”.
Wraz z otrzymaniem Karty Klient zostanie poinformowany o Regulaminie Programu. Pełny tekst Regulaminu dostępny jest w Salonie Piękności „DOROTA” oraz na stronie internetowej www.salondorota.com.pl

4. Karta

Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę Stałego Klienta. Każdemu uczestnikowi przysługuje jedna Karta Stałego Klienta.Karta umożliwia Uczestnikowi gromadzenie punktów przyznawanych za zakup usług świadczonych w Salonie Piękności „DOROTA” według zasad opisanych poniżej. Karta umożliwia Uczestnikowi wymianę zgromadzonych punktów na kupon podarunkowy według zasad opisanych poniżej. Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Salonu Piękności „DOROTA” o utracie Karty. W przypadku braku powiadomienia Salonu Piękności „DOROTA” o utracie lub kradzieży karty, Salon Piękności „DOROTA” nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.
Punkty zbierane na Karcie Stałego Klienta przez Uczestnika są ważne przez okres 1 roku, licząc od dnia założenia Karty. Po upływie powyższego terminu, nie wymienione dotychczas punkty stracą swoją ważność i zostaną anulowane.

5. System przyznawania punktów

Salon Piękności „DOROTA” zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi punkty za zakup usług świadczonych w Salonie Piękności „DOROTA”
Do programu nie wliczają się usługi makijażu permanentnego oraz usługi z innych promocji – promocje nie łączą się .
Ilość punktów zależna jest od ceny za daną usługę. Za każdą wydaną złotówkę przysługuje 1 punkt.
Salon Piękności „DOROTA” zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania punktów.
Punkty są wpisywane na Kartę podczas płatności za usługę oraz do karty Zabiegowej Klienta wyłącznie po okazaniu Karty Stałego Klienta pracownikowi Salonu Piękności „DOROTA”
W sytuacji, gdy Uczestnik nie posiada przy sobie Karty Stałego Klienta punkty za daną usługę nie zostaną naliczone.
W przypadku reklamacji usługi punkty przyznane za tę płatność będą anulowane.

6. Wymiana punktów na bony podarunkowe

Uczestnikowi przysługuje prawo wymiany zebranych punktów na następujące nagrody:
500 punktów – bon podarunkowy o wartości 50 zł,
700 punktów – bon podarunkowy o wartości 70 zł,
1000punktów – bon podarunkowy o wartości 100zł.
Punkty zebrane na koncie Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę ani nie mogą być odstąpione przez Uczestnika osobom trzecim
Punkty zebrane na koncie uczestnika są ważne przez okres jednego roku od momentu otwarcia Karty stałego Klienta lub daty ostatniej wymiany punktów na bon podarunkowy.
Bon podarunkowy realizowany jest przy następnej wizycie w Salonie Piękności „DOROTA”. Kwota musi być zrealizowana jednorazowo. Bon podarunkowy jest ważny do wykorzystania przez 2 miesiące od daty wystawienia. W usługi realizowane w zamian za zebrane punkty nie wlicza się zabiegów makijażu permanentnego oraz usług z wykorzystaniem lasera. Punkty zebrana na karcie stałego klienta dotyczą tylko zabiegów na twarz.

7. Zablokowanie konta

Salon Piękności „DOROTA” może zablokować konto Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego regulaminu, podał nieprawdziwe dane osobowe lub podał się za inną osobę.
Salon Piękności „DOROTA” może również zablokować konto na wypadek zażądania przez Uczestnika przetwarzania danych osobowych.
Z chwilą zablokowania konta Uczestnika zebrane na Karcie punkty zostaną unieważnione.
W każdym momencie Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. W tym celu niezbędne jest poinformowanie o tym pracownika Salonu Piękności „DOROTA” .

8. Zakończenie lub zawieszenie Programu

Salon Piękności „DOROTA” zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.
W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Salon Piękności „DOROTA” poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej www.salondorota.com.pl
W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane punkty na bon podarunkowy pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość. W przeciwnym razie punkty zostaną unieważnione.

9. Ochrona danych osobowych

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Salon Piękności „DOROTA” w celach statystycznych oraz marketingowych przedstawionych w Regulaminie Karty Stałego Klienta. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Uczestnicy Programu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

polityka cookies

I. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma: Salon Piękności Dorota, ul. Mickiewicza 35B, 06-100 Pułtusk, woj. Mazowieckie.

II. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Dostosowania oraz obsługi przycisków ułatwiających dzielenie się treściami strony w zewnętrznych portalach społecznościowych

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

III. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

RODO

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment. Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward.

User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring. Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely generated bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. 

Close Menu
×
×

Koszyk